รองเท้า fitflop พาไปสละเครือญาติสิ่งกูหาได้นะ สิงขรฮิตขนันจำพวกเที่ยงตรง

ถ้าผมต้องเที่ยวอีกไกลลิบ… ถึงจักกอบด้วยเกือกสวยงาม มูลค่ามีราคา รองเท้า fitflop ตรากางรนด์เนม มันแผลบก็คงทนมิกอบด้วยผล ถึงจักสวยแค่ที่ใดแต่ทว่าสมมตมันแผลบประกอบเท้าผมเจ็บร้าว…ท้ายที่สุดก็คงทนต้องปลดมันแผลบออกลูก เสนาะสมมตบังคับผมย่างเท้ารวมหมด เท้าเจ็บร้าว-เจ็บร้าวผมคงทนจากมิจดชายโอกาส
 
ความรักใคร่ชอบพอก็เหมือนกัน… ผมทำได้ฝันใฝ่แห่งจักกอบด้วยสุดที่รักสวย รวย วิสารท เก่ง มากมายงดงาม แต่ทว่าที่แท้หลังจากนั้น…ผมปางต้องการนรชน-นรชนตรงนั้นเพื่อตนผมทัศน์เยี่ยมยอดขึ้นไปมาแค่นั้นเอง รับประทานติเตียนนะ… เกือกแห่งใส่หลังจากนั้นสำราญมิต้องต้องสวยยิ่งที่ใด เพราะเช่นนั้นนรชนแห่งจักมาจับกุมจูงมือผมจากจวบจวน รองเท้า fitflop ทางผ่านข้าวของชีวิตก็มิต้องต้องคือนรชนแห่งพันเลิศที่สุดจนตรอกใครคิดอิจฉาตาร้อนบางขณะ งานใส่เกือกแห่งย่างเท้า หลังจากนั้นสำราญมันแผลบทำได้ประกอบส่งเสียผมกอบด้วยความความสุขเหลือเกินกว่าเสนาะรับประทานนับถือติเตียนมันแผลบจักพาผมจากกระทั่งเจตนารมณ์โดยแห่งผมมิต้องเจ็บร้าวเท้ากับคิดหิวจักป้ายมันแผลบทิ้งจากหมดสภาพส่งเสียรู้แล้วรู้รอด… จวบจวนงานเที่ยว
 
…เกือกแห่งเหมาะเข้ากับผม หาไม่ยากเข็ญ กับมิง่ายๆ แต่ทว่าสมมตย่างเท้าจากหลังจากนั้นประสบข้างแห่งน่าพอใจ
 
รองเท้า fitflop หิวบอกเล่าติเตียน ส่งเสียขมีขมันตกลงใจควักกระเป๋า เก่าแห่งจักสัมผัสนรชนอื่นมาชิงดีชิงเด่นตัดหน้าจากเก่า
ซึ่งเกือกข้างตรงนั้นทำได้จักคือข้างเพียงอย่างเดียวภายในวัฏสงสารแห่งเหมาะเข้ากับผมเหลือเกินที่สุดตกลง
 
ส่วนรองเท้าslimข้างแห่งมิเหมาะเข้ากับผม ใส่หลังจากนั้นมิรู้สึกสำราญ
ขออนุญาตพินิตติเตียนอย่าเวียรใส่ต่อจากนั้นอีกล่วงพ้น มีแต่จักประกอบส่งเสียผมทุกข์ระทม
เสนาะภายในที่สุดผมก็ต้องป้ายมันแผลบทิ้งจากปรากฏเยี่ยมยอด
 
..เกือกทันสมัย รองเท้า fitflop ทัศน์หลังจากนั้นกิ๋บโก้หร่าน แต่ทว่าเกือกสมัยเก่าใส่หลังจากนั้นก็ทัศน์เยี่ยมยอดจากอีกรูปร่าง
จักช่วงเวลาที่ใดก็ช่าง ขออนุญาตส่งเสียใส่หลังจากนั้นสำราญที่สุด
หลังจากนั้นขณะประสบหลังจากนั้นควรใส่มันแผลบวิธีถะนุรักษา
จักได้มาปรากฏเข้ากับผมจากช้าแค่ช้า
 
แต่ทว่าแห่งจริง รองเท้า fitflop เจ้าจักมิกอบด้วยกลางวันได้มาหยั่งรู้ดอกติเตียนเกือกข้างที่ใดเหมาะเข้ากับเจ้าที่สุดจักขณะเจ้าได้มาลองทำใส่มันแผลบแค่นั้น …
 
..วันนี้เจ้าได้มาประสบเกือกแห่งเจ้าคิดถึงติเตียนเหมาะเข้ากับเจ้าที่สุดหรือยัง…. เวียรเที่ยวหาต่อจากนั้นเถิด
ผมนับถือติเตียนซักไซ้ไล่เลียงกลางวันเจ้าจักได้มาประสบเกือกข้างแห่งเยี่ยมยอดที่สุดเกี่ยวกับเจ้าวิธีเที่ยงตรง…
 
…อย่าล่วงพ้นนะ…อย่าเวียรย่างเท้าเท้าหาไม่ล่วงพ้น รองเท้า fitflop เสนาะบนบานศาลกล่าวหนทางกอบด้วยสิ่งของแห่งคือภัยแด่เท้าข้าวของเจ้าเยอะ
ตรวจหาเกือกซักไซ้ไล่เลียงข้างมาใส่พิทักษ์เก่าเยี่ยมยอดกว่า ถึงแม้นข้างตรงนั้นทำได้จักอีกทั้งมิใช่ข้างแห่งเยี่ยมยอดที่สุดเกี่ยวกับเจ้าก็ตาม

เกาะช้าง สถานที่ท่องเที่ยวในที่แบบปิดป้องแรงกล้าเครื่องใช้สัตว์สองเท้าไท

เกาะช้างยังมีชีวิตอยู่แห่งประพาสต้นย่านสำคัญกับมีเกียรติยศระดับต้นๆ อีกที่เอ็ดสรรพสิ่งดินแดน ทั้งนี้เพราะมีธรรมชาติอันวิจิตรบรรจงตลอดบนบานบกกับที่ทะเล มีชายหาดทรายขาวละเอียดละออย่านวิมลแจ่ม อีกตลอดยังมั่งคั่งเสด็จด้วยซ้ำชิ้นอวยกรณีหวานคอแร้งบริบูรณ์ ในขณะที่พำนักนานัปการโครงปริมาณจ้าน มีกิจกรรมนานัปการแบ่งออกนักเที่ยวคว้าเลือกตั้งปฏิบัติ มีการการติดต่อสื่อสารย่านหวานคอแร้งทั้งนี้เพราะมีท่าอากาศยานสึงเกือบ สนับสนุนเพิ่มให้ศักยภาพที่การรองนักเที่ยว กับเติมเต็มแบ่งออกจับที่นี้ยังมีชีวิตอยู่สถานที่ท่องเที่ยวย่านปราศจากข้อเสียเกาะช้างเหมาะสมเพราะการเสด็จตะลอนเป็นชาวคณะ ยังมีชีวิตอยู่ตระกูล กับเสด็จกับคนรัก ยุคปัจจุบันมีนักเที่ยวตลอดคนไทยกับชาววิรัชไหลหลากเสด็จแวะเยี่ยมเกาะช้างยังมีชีวิตอยู่ปริมาณจ้านที่แต่ละศักราช เกาะช้างยังมีชีวิตอยู่จับย่านประเสริฐเต็มที่ที่หมู่เกาะทะเลอ่าวไทย กับประเสริฐเป็นอันสิ้นอายุขัย 2 สรรพสิ่งดินแดนสยาม บุออกจากจับจังหวัดภูเก็ต

เพราะมีบริเวณคิดคำนวณ 429 ตาตารางกิโล ใช่ไหมกระทั่ง 2.6 แสนเกษตร อยู่ในสภาพไกลลิบออกจากศิตมาลาคิดคำนวณ 8 กิโล เดิมยังมีชีวิตอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งสรรพสิ่งอำเภอศิตมาลา ถ้าว่ายุคปัจจุบันย่อมเยาแต่งยังมีชีวิตอยู่อำเภอเอ็ดสรรพสิ่งจังหวัดจังหวัดตราด มีแห่งราชการตลอดสำนักงานอำเภอ โรงพัก โรงหมอ กับยังมีชีวิตอยู่ย่านแต่งสรรพสิ่งอุทยานแห่งชาติส่วนเกาะช้างรูปร่างสถานที่สรรพสิ่งเกาะช้าง ส่วนมากยังมีชีวิตอยู่เขาหินเนิน มีผาไศลซ้อนกัน มีมุทธาไศลย่านเนินเต็มที่เป็นไศลดาลเพชร เนิน 743 เมตร ออกจากสถานะน้ำทะเลพอสมควร มีสภาพการณ์พงไพรอันดาษดื่น อันยังมีชีวิตอยู่แหล่งถือกำเนิดสรรพสิ่งน้ำตกกับห้วยแยะจารชน ย่านหล่อเลี้ยงกลุ่มคนกับทุกสิ่งชีพบนบานจับ กับมีบริเวณโปร่งบางเขตย่านยังมีชีวิตอยู่สวนยางภารากับโต้ผลาผลด้วยซ้ำนอกจากนี้ เกาะช้างยังมีชายทะเลธรรมชาติสวยสึงบานตะเกียงรายเรียงสึงล้วนชายทะเลแข็งทิศประจิม เช่น ชายหาดทรายขาว ชายหาดร่องน้ำพร้าว ชายหาดไก่แบ้ กับมีจับปริมาตรเล็กมากรายล้อมสึงอีกยังมีชีวิตอยู่ปริมาณจ้าน เช่น จับครึ้ม จับเหลาโอสถ จับง่าม จับพฤกษามรณะประเสริฐ จับหวาย จับประ จับต้นรัง จับเลี่ยนนอก จับเลี่ยนที่ จับประแผ่ จับไพ่ต่อแต้ม จับจ๋าม ฯลฯ

เกาะช้าง ทิปส์ท่องเที่ยว

  • ระยะฤกษ์ย่านเหมาะสมเพราะประพาสต้นเกาะช้าง เป็น ระยะพระจันทร์ตุลาคม-เมษายน ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ระยะคลื่นธาตุลมสงบสุข เขตระยะฤกษ์ระหว่างพระจันทร์พฤษภาคม-เดือนกันยายน ยังมีชีวิตอยู่ระยะอุตุวิกฤต ทะเลมีคลื่นธาตุลมกล้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พระจันทร์พฤษภาคม เขตพระจันทร์เดือน 8มีวรรษโปรยปรายอุดมสมบูรณ์เต็มที่ นักเที่ยวจึ่งพอที่สืบสวนสภาพการณ์สภาพอากาศกับคลื่นธาตุลมที่ทะเลเพรงไป

รับทำเว็บไซต์ วิธีการออกแบบที่ยิ่งใหญ่กดหน้าสำหรับเว็บไซต์ของคุณ

เมื่อนักข่าวต้องการที่จะพบคุณที่พวกเขากำลังมองหาเพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ บริษัท ของคุณเกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์ข่าว รับทำเว็บไซต์ บริษัท หรือแนวโน้มใหม่ เวลาอื่น ๆ ที่พวกเขากำลังมองหาที่จะได้รับในการติดต่อกับจำนวน บริษัท ที่คล้ายกันเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมหรือไปหาผู้เชี่ยวชาญในสาขาสำหรับเรื่องที่กว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สองที่คุณต้องการสื่อที่จะสามารถที่จะนำทางเว็บไซต์ของคุณได้อย่างรวดเร็วและดูว่าผู้เชี่ยวชาญที่ บริษัท ของคุณเป็นสิ่งที่พวกเขากำลังมองหา หลังจากนั้นคุณต้องให้แน่ใจว่านักข่าวและบรรณาธิการจะได้รับในสิ่งที่ต้องการจากข้อมูลการติดต่อให้กับภาพถ่ายได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

การสร้างศูนย์หน้ากดหรือสื่อที่ดีในเว็บไซต์ของคุณเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วถ้าคุณทำตามกฎเหล่านี้แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

วิธีการออกแบบที่ยิ่งใหญ่กดหน้าสำหรับเว็บไซต์ของคุณ: ที่จะใส่มัน

ส่วนสื่อกลางของเว็บไซต์ของคุณควรจะชัดเจนและระบุตัวตนจากหน้าแรกของ ซึ่งอาจหมายถึงการวางการเชื่อมโยงไปในแถบนำทางหลักที่ด้านบนสุดของหน้าเว็บ (ถัดจาก “เกี่ยวกับเรา” หรือ “ลูกค้า” แท็บของคุณเป็นต้น) หรือในแถบนำทางด้านข้าง

“คุณต้องการทุกอย่างจะค้นพบได้อย่างง่ายดาย” สเตซี่ร็อคอฟฟ์แมนผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยุสำหรับแอนนี่เจนนิงส์ประชาสัมพันธ์ รับทำเว็บไซต์ บริษัท ประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่มีความเชี่ยวชาญในการรับลูกค้าในข่าวฟ็อกซ์อรุณสวัสดิ์อเมริกาและอื่น ๆ ที่สื่อขนาดใหญ่กล่าวว่า “คุณไม่ต้องการสื่อขุดหาอะไรที่เคย”.

ศูนย์สื่อใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่แยกต่างหากของตัวเองของเว็บไซต์ แต่แน่นอนความต้องการที่จะบูรณาการอย่างน้อยบางส่วนลงในหน้าแรกหรือหน้าแรกกล่าวว่าบิลโตผู้ก่อตั้งจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีและ PublicityInsider.com บาง บริษัท เลือกที่จะแสดงส่วนเล็ก ๆ ของการแถลงข่าวหรือสื่อก่อนหน้านี้กล่าวถึงในหน้าแรกที่จะจับสายตา

“ถ้าพวกเขาไม่พบมันได้ทันทีที่พวกเขากำลังจะได้พบกับการติดต่ออื่น ๆ ” เขากล่าวว่า ความคิดที่จะให้มันเป็นไปอย่างง่ายดายสำหรับนักข่าว “.

บาง บริษัท เลือกที่จะทำให้นักข่าวลงทะเบียนหรือตั้งค่าบัญชีเพื่อเข้าสู่หน้าสื่อ แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนให้คำแนะนำต่อนี้

“คุณไม่ต้องการที่จะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในที่นี่” โตกล่าวว่า “ผมคิดว่าเว็บไซต์ของคุณเป็นเอกสาร OPEN. สิ่งใดและทุกสิ่งที่คุณต้องการที่จะมีในเว็บไซต์ของคุณควรจะบริโภคของประชาชนและกด”.

ขุดลึก: วิธีการใส่กันชุดกด
วิธีการออกแบบที่ยิ่งใหญ่กดหน้าเว็บไซต์ของคุณ: องค์ประกอบสำคัญ

เพื่อให้แน่ใจว่าฐานของคุณจะครอบคลุมถึงผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าหน้ากดทุกคนควรมีดังต่อไปนี้

ข้อมูลการติดต่อ: ใส่หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลโดยตรงสำหรับสื่อที่กำหนดกิจการตัวแทนของคุณหรือสำหรับสมาชิกที่เฉพาะเจาะจงของ รับทำเว็บไซต์ บริษัท ของคุณที่คุณต้องการสื่อจะพูดคุยกับ หากคุณกังวลเกี่ยวกับคนที่ไม่ถูกต้องเอื้อมมือออกไปยังรายชื่อผู้ที่ใส่ข้อที่มีว่าคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสื่อมวลชนควรจะเรียกการสนับสนุนลูกค้าหรือหมายเลขทั่วไปอื่น

“เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ประชาชนทั่วไปจะฉลาดพอที่จะรู้ว่าพวกเขากำลังไม่ได้เป็นสมาชิกของสื่อมวลชนและไม่ได้ให้คุณโทร” โตกล่าวว่า

วางอยู่ e-mail โดยตรงจะดีกว่าการใส่แบบฟอร์มการติดต่อทั่วไปที่ผู้สื่อข่าวต้องกรอกและส่งซึ่งทำให้มันยากที่จะติดตามหรือแม้กระทั่งทราบว่าผู้ที่อยู่ในคอฟฟ์แมนกล่าวว่า

“ใครอยากจะกรอกแบบฟอร์มอื่นได้หรือไม่” เธอบอกว่า “เราทุกคนรู้ว่าการเคลื่อนไหวของสื่อมากอย่างรวดเร็ว. หากพวกเขาไม่สามารถได้รับในการติดต่อกับคุณที่พวกเขากำลังตรวจสอบกับคนถัดไป”.

Bios: โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังพยายามที่จะได้รับสมาชิกของ บริษัท ของคุณในหน้าของสื่อสำหรับการสัมภาษณ์และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติบางอย่างรวดเร็วและย่อยง่ายเป็นสิ่งที่สำคัญ

ผู้สื่อข่าวจ่ายเป็นจำนวนเงินที่สั้นมากของเวลาบางครั้งไม่กี่วินาทีในการตัดสินใจว่าบุคคลที่พวกเขากำลังอ่านเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาคอฟฟ์แมนกล่าวว่า คุณต้องการที่จะแสดงข้อมูลประจำตัวได้ทันทีเพื่อให้ผู้สื่อข่าวไม่ได้มีการขุดหาข้อมูลที่

“สื่อที่มีความรับผิดชอบที่จะเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดสำหรับเรื่องราวของพวกเขา” แอนนี่แอนนี่เจนนิงส์เจนนิงส์กล่าวว่าการประชาสัมพันธ์ “พวกเขาทำวิจัยของตัวเอง. หน้าสื่อเป็นสิ่งที่อยู่ในการควบคุมของเรา”.

เจนนิงส์แนะนำสูตร รับทำเว็บไซต์ : รวมชีวประวัติที่เขียนอย่างมืออาชีพในบุคคลที่สามและนำที่มีสิทธิที่แข็งแกร่งระดับสูงและความสำเร็จ

“คุณไม่เคยต้องการที่จะให้วอร์ตัน MBA ของคุณสำหรับประโยคสุดท้าย” เจนนิงส์กล่าวว่า “จากนั้นความคิดที่ได้รับการเกิดขึ้นแล้ว”.

นอกจากนี้คุณควรรวมไว้ก่อนหน้านี้สื่อในทีวีพิมพ์หรือออนไลน์

“คุณต้องการที่จะแสดงว่าคุณมีความเชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติที่จะแสดงความคิดเห็นในพื้นที่นักข่าวที่กำลังมองหา” เธอกล่าว

เว็บไซต์บางแห่งเลือกที่จะเพียงแค่ใส่ภาพรวมของข้อมูลประจำตัวของบุคคลในหน้าข่าวหลักที่มีตัวเลือกในการคลิกผ่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ในสถานการณ์เช่นนี้เจนนิงส์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำรายการสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของพวกเขาในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเพื่อให้นักข่าวสามารถจับส่วนสำคัญของมันได้อย่างรวดเร็ว

ขุดลึก: วิธีการเขียนที่ยิ่งใหญ่ “เกี่ยวกับเรา” หน้าสำหรับเว็บไซต์ของคุณ
วิธีการออกแบบที่ยิ่งใหญ่กดหน้าสำหรับเว็บไซต์ของคุณ: องค์ประกอบเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์: รวมรายชื่อของการแถลงข่าวล่าสุดของคุณและเก็บของรุ่นที่ผ่านมาของคุณในลำดับ เหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบการแถลงข่าวแบบดั้งเดิมและให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังอ่านข้ามแพลตฟอร์มทั้งหมด

วิดีโอและเสียง: ถ้าคุณกำลังพยายามที่จะได้รับผู้บริหารของ บริษัท หรือพนักงานในทีวีที่จะพูดคุยเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่คุณต้องการเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักข่าวว่าคนที่รู้วิธีที่จะจัดการกับการสัมภาษณ์ คอฟฟ์แมนแนะนำให้โพสต์หนึ่งหรือสองของวิดีโอที่ปรากฏตัวสื่อของคุณที่ดีที่สุดก่อนหน้านี้ที่เน้นความสงบของคุณ อย่างไรก็ตามการโหลดวิดีโอมากเกินไปบนหน้ากดความเสี่ยงการสร้างครั้งโหลดช้า

“ณ จุดเมื่อพวกเขากำลังดูวิดีโอของคุณที่พวกเขากำลังมองหาเพื่อดูว่าคุณสามารถจัดการกับตัวเองในทีวี” เธอกล่าว “คุณดูดีคุณเข้าใจสิ่งที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ”.

วิดีโอยังสามารถรวมถึงการสาธิตผลิตภัณฑ์ของคุณในนักข่าวทีวีหรือ b-ม้วนภาพสามารถใช้เพื่อช่วยให้เนื้อออกชิ้นหรือเพียงแค่เข้าใจผลิตภัณฑ์ของคุณบริการหรือธุรกิจที่ดีขึ้น

รูปภาพและกราฟิก: งานศิลปะบนหน้าประชาสัมพันธ์ของคุณสามารถรวมโลโก้ บริษัท , รูปถ่ายของผู้บริหารระดับสูง, ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ชาร์ตที่ผ่านมาหรือข้อมูลกราฟิกอื่น ๆ โตกล่าวว่า เขาแนะนำให้สองรุ่น 72 dpi สำหรับการใช้งานออนไลน์และสูงกว่าความละเอียด 300 dpi สำหรับสิ่งพิมพ์แบบดั้งเดิม

ออกแบบเว็บไซต์ 7 กลยุทธ์การสร้างเว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบ

ฉันจะออกไปบนกิ่งก้านที่นี่และคิดว่าถ้าคุณคลิกในบทความนี้ คุณ อาจจะไม่ใช่คนที่จะทำสร้างเว็บไซต์และคุณไม่ได้มองในการเรียนรู้ รหัสในเร็ว ๆ นี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

คุณจะไปยังหน่วยงานเว็บและการทำงานกับนักออกแบบนักพัฒนา (บางครั้งมากกว่าหนึ่ง) สถาปนิกเว็บไซต์และผู้จัดการบัญชีหรือพนักงานขาย การสร้างเว็บไซต์ที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากและฉันได้พบลูกค้าจำนวนมากเข้ามาและไม่ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับหน่วยงานเว็บ

มีคนจำนวนมากดังนั้นคุณจะได้รับทุกคนในหน้าเดียวกัน – และทำงานไปยังเป้าหมายของคุณ ออกแบบเว็บไซต์ ที่นี่กลยุทธ์บางอย่างที่ต้องจำไว้ขณะที่คุณสร้างเว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบคือ

1 รู้ว่าสิ่งที่ทุกคนต้องการจากโครงการ.

เป็นลูกค้าคุณต้องการให้เว็บไซต์ของคุณทำอย่างถูกต้องได้อย่างรวดเร็วและราคาไม่แพง ออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบและนักพัฒนาต้องการที่จะเสร็จสิ้นโครงการได้อย่างรวดเร็วและสถาปนิกที่ต้องการที่จะให้แน่ใจว่าเว็บไซต์จะนำไปสู่​​การแปลงและผู้จัดการบัญชีต้องการให้ขายที่แข็งแกร่ง รู้ว่าแต่ละคนในสมการมีเป้าหมายที่แตกต่างกันสามารถช่วยให้คุณมีความไวต่อความต้องการของพวกเขาและหลีกเลี่ยงการกระแทกถนนที่ไม่จำเป็นไปพร้อมกัน

2 ไม่ได้นำเสนอได้.

ส่วนใหญ่หน่วยงานการออกแบบเว็บชอบลูกค้าไม่พยายามที่จะสะกดออกรายละเอียดการทำงานของเว็บไซต์ ลูกค้าควรนำเสนอเป้าหมายของพวกเขาโดยรวมธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้สเก็ตช์ดินสอ wireframes หรือตัวอย่างของเว็บไซต์อื่น ๆ มากับแผนการตลาดที่ไม่ได้จัดทำแผนพัฒนา ถ้าคุณกำลังทำงานกับหน่วยงานที่ดีคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์และความคิดของพวกเขาซึ่งมักจะมีคุณค่ามากขึ้นกว่าเพียงแค่สินค้าตัวเองของพวกเขา

3 นำองค์ประกอบของตราสินค้าของคุณ.

มากมายของลูกค้ามาโดยไม่ต้องนี้และมันเป็นใหญ่ไม่มีไม่มี นักออกแบบในปัจจุบันกับคู่มือของ บริษัท ออกแบบเว็บไซต์ ของคุณสไตล์แบรนด์รวมทั้งโลโก้สีและองค์ประกอบการสร้างตราสินค้าอื่น ๆ ที่จะช่วยให้นักออกแบบสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณ

4 ขอแบบตรรกะ.

Ciplex เพิ่งเริ่มให้บริการเหล่านี้สำหรับลูกค้าเมื่อเดือนที่แล้ว รูปแบบลอจิกใช้เวลาในการทำความเข้าใจเป้าหมายทางธุรกิจของคุณและกลุ่มเป้าหมายที่ช่วยให้คุณมองไปที่การออกแบบและพัฒนาทุกการตัดสินใจในแง่ของเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมาย ก็สามารถช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อการตัดสินใจขนาดเล็กเป้าหมายขนาดใหญ่

5 มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้.

คุณไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญที่หน่วยงานออกแบบเว็บเป็น มีใจที่เปิดกว้าง มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและสิ่งที่จะเข้าสู่การสร้างเว็บไซต์วิธีการที่เหมาะสมก่อนที่จะพยายามที่จะผลักดันความคิดของคุณผ่านประตู

6 พร้อมที่จะทำงานร่วมกับคนจำนวนมาก.

เว็บไซต์ที่มีความซับซ้อน นั่นหมายความว่าพวกเขาต้องมีจำนวนมากของมือในโครงการทั้งหมดในครั้งเดียว มีการสื่อสารกับสมาชิกในทีมทุกคนไม่เพียงนักพัฒนาหรือนักออกแบบ แต่ละคนมีบทบาทที่แตกต่างกันมากและหลีกเลี่ยงการตัดการเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอนการเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่มีคุณภาพสูงสุด

7 เป็นมนุษย์.

ลูกค้าจำนวนมากเกินไปสิ้นสุดการทำข้อเรียกร้องที่รุนแรงของนักออกแบบเว็บไซต์ของพวกเขา ไม่ได้เป็นหนึ่งในพวกเขา ออกแบบเว็บไซต์ โปรดจำไว้ว่าทีมงานเว็บของคุณอยู่ในทีมของคุณ ถ้าคุณทำให้พวกเขาเกลียดคุณพวกเขาจะผลักดันออกผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้ายได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่จะได้รับมัน (และคุณ) ออกจากจานของพวกเขา เป็นมนุษย์และรักษานักออกแบบเป็นเพื่อนร่วมทีมของคุณหากคุณต้องการผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

โปรดจำไว้ว่าการสร้างเว็บไซต์ที่ดีจะใช้เวลาหลายขั้นตอน ถ้าคุณไม่สามารถที่จะเป็นประโยชน์และความร่วมมือของลูกค้าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของคุณ – และในที่สุดธุรกิจของคุณ – จะประสบ

กล้องวงจรปิด เคล็ดลับเยี่ยมทางการสำเนาภาพและแปลงภาพ

ที่งานถ่ายอุจจาระทัศนียภาพบโปร่งคราหวังงานหยั่งแสงแปลบปลาบที่ทางตรงเผงติดสอยห้อยตามจุดหมายพร้อมกับสภาพงานสิ่งแสงแปลบปลาบที่ทางควร เยี่ยง ถ่ายอุจจาระทัศนียภาพสามัญชนโอกใต้ร่มเงาไม้ กล้องวงจรปิด ที่ทางประกอบด้วยแสงแปลบปลาบส่วนหลังวิโรจเด่นชัดงานหยั่งแสงแปลบปลาบอาจไม่ตรงเผงติดสอยห้อยตามจุดหมายด้วยสมมตถ่ายอุจจาระทัศนียภาพประเภทนี้จะได้ทัศนียภาพสามัญชนเย็นดำคล้ำไม่พอดิบพอดีงานซ่อมแซมข้อสงสัยอาจชำระคืนงานหยั่งแสงแปลบปลาบที่ทางฝ่าภายใต้สภาพแสงแปลบปลาบคล้ายและสภาพแสงแปลบปลาบสิ่งสามัญชน หรืออุปกรณ์ที่ทางหวังถ่ายอุจจาระทัศนียภาพ ที่เหตุนี้ ตกว่าหยั่งแสงแปลบปลาบภายใต้ร่มเงา กล้องวงจรปิด สมมตสามัญชนที่ทางอีฉันถ่ายอุจจาระทัศนียภาพประกอบด้วยฉวีค่อนข้างหงอกอาจถลกพักตร์กล้องยาสูบอุปการะกว้างขวางรุ่งโรจน์คิดคำนวณ 1 สต๊อป แม้กระนั้นสมมตฉวีคล้ายต่อกันอาจชำระคืนพักตร์กล้องยาสูบเทียบเท่าและที่ทางหยั่งไว้ เคล็ดอย่างนี้เหมาะสมที่ทางจะเอาเจียรชำระคืนที่งานถ่ายอุจจาระทัศนียภาพประชาชนที่ทางเดินหนวุ่นวายบนหน้าท้องพิถีพร้อมกับภาวะการณ์ที่ทางตีรั้งต่อกัน 


อีกกรรมวิธีเอ็ด กล้องวงจรปิด ตกว่างานชำระคืนกระดาษสีสีเทาที่ทางกระเด้งแสงแปลบปลาบ 18 เปอร์เซนต์ ที่ทางหยิบเหมาหมายถึงเกณฑ์ สิ่งงานกระเด้งสิ่งแสงแปลบปลาบเทียบเท่าและค่าถัวเฉลี่ยสิ่งงานกระเด้งแสงแปลบปลาบที่กล้องยาสูบชำระคืนหยั่งกระดาษตระกูลนี้เพรียกเหมากระดาษสีสีเทากึ่งกลาง(Kodak Neutral Test Card) ประกอบด้วยสัดส่วน 8 x 10 นิ้ว ฝ่ายถูสีเทากระเด้ง 18 เปอร์เซนต์ พร้อมกับฝ่ายถูหงอกกระเด้ง 90 เปอร์เซนต์ สมมตไม่ประกอบด้วยกระดาษสีสีเทาอาจชำระคืนพัตรถูสีเทารับช่วงตกลงคุณประโยชน์เช่นเดียวกัน พร้อมกับทำเป็นเอาเคียงกายได้ราบรื่นกระทั่งกระดาษเหตุด้วย กล้องวงจรปิด ขณะชำระคืนเครื่องตวงแสงแปลบปลาบ แผนที่กระเด้งหยั่งกระดาษสีสีเทา จะได้คุณค่ากระเด้งสิ่งแสงแปลบปลาบ ทำเป็นเอาเจียรชำระคืนที่งานตั้งหน้าตั้งตากล้องยาสูบได้ทำนองตรงเผงสมมตพักพิงที่สภาพที่ทางประกอบด้วยแสงแปลบปลาบขจิริดอาจชำระคืนหยั่งฝ่ายถูหงอกที่ทางกระเด้ง 90 เปอร์เซนต์ได้ ซึ่งฝ่ายนี้จะกระเด้งได้สล้างกระทั่งคิดคำนวณ 5 เทียบเท่า อย่างนั้นขณะหยั่งฝ่ายถูหงอกแล้วไปสัมผัสตั้งหน้าตั้งตากล้องยาสูบบวกคิดคำนวณ 2 1/3 สต๊อป ก็จะได้ทัศนียภาพพริ้งเพรา

ออกแบบโลโก้ Rebranding? 5 คำถามที่ถามก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ที่นี่ปฏิบัติที่ดีที่สุดจากสามนักออกแบบด้านบน

โลโก้ของคุณอาจจะเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าที่มีศักยภาพสังเกตเกี่ยวกับ บริษัท ของคุณเพื่อเปลี่ยนมันไม่ได้ย้ายคุณควรจะทำโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสม หากคุณกำลังพิจารณาการปรับปรุงตอบคำถามเหล่านี้ก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการโลโก้ใหม่ในการถ่ายทอด – และถ้ายกเครื่องมีการรับประกันจะเริ่มต้นด้วย

1 ทำไมฉันจึงควรเปลี่ยน? เพราะแบรนด์เป็นดิ้นรนหรือเพียงแค่ต้องการการฟื้นฟูมิลตันตับผู้ออกแบบโลโก้ของบรูคลิโรงเบียร์กล่าว ออกแบบโลโก้ ตัวอย่างเช่น Mashable, เว็บไซต์เทคโนโลยีไม่ได้ต้องการที่จะกลายเป็นผู้อ่านจึงเปลี่ยนแสงสีฟ้า M เพื่อกล่องที่มีขนาดเล็กสีขาวเมตร

2 วิธีไกลฉันจะไป? “ด้วยมากที่สุดการออกแบบโลโก้” ตับกล่าวว่า “ความต่อเนื่องระหว่างเก่าและใหม่จะต้องมีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าจะเข้าใจว่าคุณกำลังพูดถึงสามารถเดียวกันของถั่วยกเว้นของหลักสูตรใหม่และปรับปรุง”.

3 เป็นโลโก้ของฉันเก่า? “หากคุณพบว่ามีสไตล์และสายตาคุณจะเห็นองค์ประกอบภายในโลโก้ของคุณที่ปรากฏวันและถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีบรรยากาศที่สอดคล้องกันมากกับช่วงเวลาที่มักจะเป็นเวลาที่ดีที่จะถามมัน” เจฟฟรีย์มาร์ตินพนักงานบอกว่า ออกแบบโลโก้ ออกแบบสำหรับ Sightpath แพทย์ใน Minneapolis

4 อะไรที่ฉันต้องการให้ลูกค้าของฉันไป “รู้สึก”? “หนึ่งในสิ่งแรกที่ผมแนะนำให้ธุรกิจขนาดเล็กที่จะทำคือจะคิดออกว่าอารมณ์ที่คุณต้องการนำเสนอและวิธีการที่เราสามารถม้วนที่ในงานนำเสนอของโลโก้ของคุณ” ออกแบบโลโก้ มาร์ตินกล่าวว่าทารกเกอร์เบอร์ที่ทำให้คุณรู้สึกบำรุงในขณะที่สวัสดีผลิตภัณฑ์ยาสีฟันทำให้ดูเหมือนสนุก

5 ถ้า บริษัท ของฉันเป็นตัวละครในภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงที่มันจะเป็นอย่างไรมากคำถาม Barbara Walters แต่มันบังคับให้ลูกค้าที่จะได้รับการสร้างสรรค์, Armin Vit ของหน่วยงาน UnderConsideration ออสตินกล่าวว่า ออกแบบโลโก้ เจมส์บอนด์อาจแสดงความหมายเป็นชาย; Katniss Everdeen มีความแข็งแรง แต่ผู้หญิง

รับทำ SEO อาคาร Link คืออะไร?

เว็บสเตอร์พจนานุกรมกำหนดสร้างการเชื่อมโยงเป็น … มันไม่จริง

ทำไมถึงไม่มีการกำหนดมาตรฐาน? มันเป็นเรื่องที่ไม่ชอบสร้างการเชื่อมโยงเป็นความลับ ตามการสำรวจที่ผ่านมาร้อยละ 80 ของ บริษัท ร่วมในการทำ SEO มีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่า $ 1,000 ต่อเดือนในการสร้างลิงค์

ขาดการกำหนดมาตรฐานนำไปสู่การเป็นจำนวนมากของความสับสนในอุตสาหกรรมที่ตัวเอง ฉันได้พบ SEOs อื่น ๆ และนักการตลาดที่มีความเข้าใจผอมบางที่สร้างการเชื่อมโยงที่ดีที่สุด มันไม่ใช่ว่ามีวิทยาลัย SEO ลืมว่า: SEO การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแทบจะไม่ได้เลย

ดังนั้นสิ่งที่จะสร้างการเชื่อมโยงว่า? หากคุณถามฉันสำหรับคำนิยามกระดูกเปลือยผมจะบอกว่ามันเป็นกระบวนการของการที่จะออกไปจากทางของคุณที่จะพบการเชื่อมโยงที่ดี

แต่ฉันไม่คิดว่าคำนิยามอย่างแท้จริงจะเชื่อมโยงความยุติธรรมอาคาร: มันไม่สนใจความสำคัญของการสร้างการเชื่อมโยง จะละเว้นบทบาทสำคัญที่จะสามารถและควรจะเล่นในแคมเปญการตลาดออนไลน์ใด ๆ ในความคิดของความหมายที่แท้จริงของการสร้างการเชื่อมโยงไม่ได้มาจากเพียงแค่ขอให้สิ่งที่มันยังมาจากการถามว่าทำไม

สร้างการเชื่อมโยงไม่ได้เป็นเพียงขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นของการรับลิงก์ย้อนกลับที่ชี้ไปยังเว็บไซต์ของคุณ: มันยังเป็นกลยุทธ์การตลาดการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์และการแปลง

ทำไม

ดังนั้นเหตุผลที่คุณควรจะสร้างการเชื่อมโยงในวันนี้ คุณควรจะทำมันด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่คุณควรจะมีการสร้างการเชื่อมโยงที่ปีที่ผ่านมา และปีก่อน และทุกปีตั้งแต่ Google ครองตลาดการค้นหา

คุณควรจะสร้างการเชื่อมโยงเพราะการเชื่อมโยงยังคงเป็นหนึ่งของสัญญาณการจัดอันดับที่สำคัญที่สุดในขั้นตอนวิธีของ Google และมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ดังนั้นในอนาคตอันใกล้

คุณไม่ได้ที่จะใช้เพียงคำของฉันมัน ฟัง Matt Cutts ที่เน้นความสำคัญของการเชื่อมโยงที่ประชุม SMX ขั้นสูงที่ผ่านมา

แดนนี่ซัลลิแวนนี้สร้างการเชื่อมโยงตายเพียง? คุณให้บอกว่าเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่จะตายหรือจะต้อง nofollowed คือมันง่ายจริงๆคุณก็ไม่ได้ต้องการคนที่จะพยายามที่จะสร้างการเชื่อมโยงที่ทั้งหมดหรือไม่

คัทส์: ไม่มีสร้างการเชื่อมโยงยังไม่ตาย และร้อยละขนาดเล็กมากของการเชื่อมโยงบนเว็บจะ nofollowed มีมากในระยะที่เหลืออยู่ในการเชื่อมโยงเป็น

แม้ว่ามันจะดูเหมือนซัลลิแวนผู้ก่อตั้งของ Search Engine ที่ดิน, พยายามที่จะเหยื่อเขาเข้าไปพูดสร้างการเชื่อมโยงมีค่าน้อย, คัทส์ปัดป้องความคิดที่ว่า

มันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับการเพิ่มการแสดงผลการค้นหาและสัมผัสตราสินค้า แต่ สร้างการเชื่อมโยงสามารถช่วยผลักดันกลยุทธ์การตลาดอื่น ๆ มีจำนวนมากของการพูดคุยเกี่ยวกับการตลาดเนื้อหาที่เป็น “สร้างการเชื่อมโยงใหม่”. ผมเชื่อว่านี่จะเป็นความเท็จ

ทั้งสองมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง การตลาดเนื้อหามีความทะเยอทะยานเกินกว่าการเชื่อมโยงอาคาร จะเน้นหลักในการเผยแพร่ข่าวสารของแบรนด์

ถ้าคุณเปิดตัวความคิดริเริ่มการตลาดเนื้อหา แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเชื่อมโยงเนื้อหาของคุณมีแนวโน้มที่จะประสบ ตลาดเนื้อหาและสร้างการเชื่อมโยงอาจจะไม่ตรงกัน แต่พวกเขาเติมเต็มซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี สร้างการเชื่อมโยงจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่สามารถให้บริการเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณในความพยายามอื่น ๆ เช่นกัน

สร้างการเชื่อมโยงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งต่อแคมเปญการตลาดออนไลน์ที่ครอบคลุม

ผีของการสร้างเว็บไซต์ที่ผ่านมา

ฉันไม่สามารถถูกต้องให้คุณมีปีเมื่อสร้างการเชื่อมโยงเริ่มต้น แต่ผมสามารถบอกคุณได้ว่าสร้างการเชื่อมโยงที่มีอยู่เป็นเวลานาน เอริควอร์ดซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าพ่อสร้างการเชื่อมโยงช่วย Amazon.com สร้างกลยุทธ์การสร้างการเชื่อมโยงตลอดทางกลับในปี 1994 นั่นคือสี่ปีก่อนที่ Google มีอยู่แม้

Linkline

เครดิตภาพ: Moz

สร้างการเชื่อมโยงไม่ได้เสมออาชีพที่สวยที่สุด ในปีก่อนหน้ามีการแข่งขันเชื่อมโยงแขน ทุกคนรู้ว่าการเชื่อมโยงถูกถ่วงน้ำหนักอย่างมากในอัลกอริทึมของ Google และทุกคนก็รู้ว่าอัลกอริทึมของ Google ไม่ซับซ้อนพอที่จะต้องตรวจสอบการเชื่อมโยงที่ไม่เหมาะสม นี้นำไปสู่การสร้างกลยุทธ์หมวกสีดำมีชื่อเสียงบางกลยุทธ์ที่สร้างประสบการณ์การใช้งานที่น่ากลัวและผลการค้นหาจัดการ

สิ่งนี้ไม่ได้ทั้งหมดในอดีตที่ผ่านมา; ผมเห็นตัวอย่างของบางส่วนของกลยุทธ์เหล่านี้กำลังดำเนินการในโอกาส มันยังอาจทำงานสำหรับจำนวนเงินที่สั้นมากของเวลา

การสร้างเว็บไซต์คือไม่เพียงแค่การส่งเนื้อหาที่เขียนไม่ดีไปหลายสิบของฟาร์มการเชื่อมโยงที่ไม่มีใครเคยเห็นด้านนอกของซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลเว็บ สร้างการเชื่อมโยงไม่ได้ซ่อนคำอุดมสมอข้อความใต้ Infographic Google ช่วยให้รับอย่างชาญฉลาดและพวกเขาให้การปรับเปลี่ยนวิธีการของพวกเขาที่จะป้องกันการพยายามที่จะจัดการ

สร้างการเชื่อมโยงมีการปรับตัวเข้ากับชายแดน รับทำ SEO ใหม่ที่สร้างการเชื่อมโยงที่เหมาะสมและมีความเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นเพียงข้อเสนอแนะ: มันต้องการเพื่อที่จะอยู่ในการแข่งขัน รายละเอียดลิงก์ย้อนกลับแประมีลิงก์ย้อนกลับธรรมชาติจะไม่เพิ่มการแสดงผลของคุณในการค้นหา มันมีแนวโน้มที่จะให้โทษ

อาคาร Link วันนี้

ที่ SMX ในเดือนมิถุนายนคัทส์กล่าวว่ามันเป็นไปได้ที่จะทำ SEO หมวกสีขาว; มันก็ต้องมี “เหงื่อบวกความคิดสร้างสรรค์”. คัทส์แม้จะกระตุ้นจากซัลลิแวนและแม้จะมีมากมายเหลือเฟือของเหตุผลสำหรับประณามการสร้างการเชื่อมโยง – มันแน่นอนจะทำให้งานของเขาง่ายขึ้น – ยังคงยืนอยู่ข้างหลังทั้งการเชื่อมโยงและสร้างการเชื่อมโยง

เพื่อกำหนดสร้างการเชื่อมโยงวันนี้คุณต้องเข้าใจสิ่งที่ “เหงื่อบวกความคิดสร้างสรรค์” หมายความว่า สำหรับผมแล้วมันไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์จรวด

เมื่อคัทส์กล่าวว่า “เหงื่อบวกความคิดสร้างสรรค์” เขาหมายถึงการทำงานหนักและนวัตกรรม นั่นคือทั้งหมดที่

การแข่งขันเชื่อมโยงแขนเป็นผู้รับผิดชอบจำนวนเงินที่แข็งแรงของการเชื่อมโยงการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่จะจัดการกับอัลกอริทึมของ รับทำ SEO Google Google จะไม่ยืนมันอีกต่อไปพวกเขาต้องการการเชื่อมโยงที่ตอบสนองประสบการณ์ของผู้ใช้

Google ไม่ต้องการการเชื่อมโยงธรรมชาติเพียงเพราะพวกเขามีอุดมการณ์; หลายคนจะยืนยันว่า บริษัท ได้มีการหลั่งรากอุดมการณ์ในปีที่ผ่านมา Google ต้องการชนิดของอินเทอร์เน็ตนี้เพราะมันอยู่ในความสนใจทางการเงินของพวกเขาที่จะให้ผลที่ดีที่สุดการค้นหาที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ความสามารถในการแสดงผลที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงธรรมชาติ; การเชื่อมโยงการบิดเบือนผิดธรรมชาติจะขยายการจัดอันดับ

แม้ว่า Google ดูเหมือนว่าจะขยายเข้าไปในสนามเทคโนโลยีที่แตกต่างกันในชีวิตประจำวันของ Google ยังคง amasses ส่วนใหญ่ของรายได้จากการโฆษณาใน SERPs

ฉันต้องการอินเทอร์เน็ตที่ รับทำ SEO Google ต้องการเกินไป: เราทุกคนควร อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกได้เคยรู้จักและมันจะเป็นความอยุติธรรมที่จะทำลายประสบการณ์สำหรับผู้ที่ใช้มัน นั่นหมายถึงการสร้างชนิดของการเชื่อมโยงที่ใช้เหงื่อและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง

เป็นอาคาร Link แบบโปรโมชั่นอื่นได้หรือไม่

เช่นเดียวกับโทรทัศน์ / การโฆษณาทางวิทยุ, สร้างการเชื่อมโยงจะถูกวางไว้อย่างมั่นคงในวงตลาด

วิธีทุกคนสามารถคิดเป็นอย่างอื่น?ส่วนใหญ่ของเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือขายบางสิ่งบางอย่าง นั่นหมายความว่าเว็บไซต์ได้กลายเป็นอิฐและปูนของยุคดิจิตอล

เช่นเดียวกับการตกแต่งภายในของวอลมาร์เป็นตัวแทนของแบรนด์เพื่อให้เป็นหน้าของเว็บไซต์ที่เป็นตัวแทนแบรนด์ คุณเพียงแค่ต้องที่จะได้รับคนไปยังเว็บไซต์ ที่สามารถทำได้ผ่านทางหุ้นทางสังคมอย่างแน่นอน แต่การค้นหายังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะชี้ให้ผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ของคุณในความคิดของฉัน

ซึ่งหมายความว่าการเชื่อมโยงไม่ได้เชื่อมโยงเพียง; พวกเขากำลังโหวตความเชื่อมั่น ลิงก์ย้อนกลับที่ชี้ไปยังเว็บไซต์ของคุณเป็นสัญญาณของความไว้วางใจและอำนาจ รับทำ SEO ไม่มีเว็บมาสเตอร์จะต้องเชื่อมโยงกับคุณจนกว่าพวกเขาจะรู้สึกว่ามันจะให้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้เข้าชมในเว็บไซต์

เพื่อให้ได้รับการเชื่อมโยงก็จำเป็นมากขึ้นในการชี้แจงเหตุผลที่คุณจะคุ้มค่าเชื่อมโยงไปยัง ซึ่งหมายความว่าการเชื่อมโยงอาคารเป็นช้ากลายเป็นวิธีการส่งเสริมการขายอื่น

สรุป

ดังนั้นสิ่งที่จะสร้างการเชื่อมโยง? มันเป็นสิ่งต่างๆมากมายจริงๆ ในปี 2014 ผมจะบอกว่าสร้างการเชื่อมโยงที่:

กระบวนการของการที่จะออกไปจากทางของคุณที่จะพบการเชื่อมโยงที่ดี
กลยุทธ์การตลาดการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์และการแปลง
รูปแบบของการส่งเสริมการขาย
ความหมายของฉันอาจแตกต่างจากของคุณและที่ตกลง ผมคาดหมายปัจจุบันของฉันจะเปลี่ยนห้าปีนับจากนี้ แต่แตกต่างจากฝูงของ doomsayers SEO ที่เติมทุกมุมของเว็บฉันรู้ว่าการสร้างลิงค์จะเป็นกลยุทธ์การมองเห็นที่มีคุณค่าห้าปีนับจากนี้ ฉันจะไม่ต้องตะลึงถ้ามันยังคงอยู่เช่นเดียวกับที่ชัดเจนว่า